ข้อมูลวิทยากร

 

                ผศ. จักรกริศน์ บัวแก้ว

                อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาระหน้าที่ในปัจจุบัน

• อาจารย์ประจำ สาขานิเทศศิลป์
• อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกโฆษณา )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• คณะกรรมการ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
• นักออกแบบ และนักเขียนภาพประกอบอิสระ

ประสบการณ์ในอดีต

–                   ผู้สร้างสรรค์ภาพประกอบ นิตยสาร Face Maganine /นิตยสารGo Magazine / และสำนักพิมพ์ ต่าง ๆ 

–                   Desingner โครงการศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

–                   กรรมการร่วมปฎิบัติงาน โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

–                   ผู้ช่วย Designer บริษัทกันติกร จำกัด ( ห้องเสื้อ Kantikara )

–                   หัวหน้าสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ

                – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเสื้อผ้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จัดโดย มหาวิทยาลัย ศิลปากร ร่วมกับ บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบลวดลายบนวัสดุสังเคราะห์จัดโดย บริษัทเชอรีล่อน ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบลวดลายบนวัสดุสังเคราะห์จัดโดย บริษัทเชอรีล่อน ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ( ระดับภาค ) การประกวดภาพประกอบ เรื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

                – รางวัลชมเชย แผนการรณรงค์โฆษณา “เรามีสิทธิรับรู้” จัดโดย นิตยสารคู่แข่ง

                – รางวัลชมเชย ( ระดับประเทศ ) การประกวดภาพประกอบเรื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Regders Awards 2001 ) จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Readers Awards 2003 ) รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Readers Awards 2004 ) รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

เอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย

                พ.ศ. 2547โครงการศึกษา สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง อ่างหิน – บ้านปึก จังหวัด ชลบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: