ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

             ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ การผลิตและการตลาด และเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดในระดับชาติและระดับสากลเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ขนาดและที่ตั้ง 

            ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร ติดกับพื้นที่ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 45 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วย 2 อาคารหลักคืออาคารใหญ่ 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารแสดงสินค้าศิลปะหัตถอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก พื้นที่ 34,340 ตารางเมตร และอาคารเล็กมีชื่อว่า อาคารตลาดศิลปาชีพบางไทร พื้นที่ 7,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างในปี 2542 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2547 รวมมูลค่าก่อสร้างอาคาร 632.7 ล้านบาท และมูลค่าตกแต่งอีก 259 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้น้อมเกล้าถวายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการจัดงาน“ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ถวายราชสดุดี 72 พรรษา มหาราชินีศรีสยาม”เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2547

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

            1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการประกวดหรือจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
            2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
            3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
            4. ส่งเสริมความเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการผลิตและการบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 
            6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.elibrary.sacict.net/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: